Ver merksam ringorm

Vi får mange spørsmål om ringorm for tida. Dette har truleg samanheng med ein del utbrot på Vestlandet i år. Det har ikkje vore påvist ringorm ved Norsk Fjordhestsenter. Vi ønskjer sjølvsagt å bidra til å redusere smittespreiing og ber om at alle er forsiktige og merksame på symptom.

Hestar med mistenkt eller påvist ringorm skal IKKJE delta i aktivitetar ved Norsk Fjordhestsenter. 

Om ringorm frå Veterinærinstituttet:
https://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/ringorm

http://multiconsult.eurest.no/nor/Faktabank/Ringorm-hos-hest.html