Unghestsamling 18.okt 2023

Norsk Fjordhestsenter arrangerar samlingar med unghestsamling. Det er mange unghestar i vårt område, og det er viktig med samling og sosialisering av desse. Vi ønskjer å tilby eit variert program for kvar samling med forskjellige aktivitetar og fokus på ulike tema som er relevant for unghestar. Tilbodet gjeld unghest til og med 3 år. 

 

Les meir og meld på her: 

Dagleir i haustferien 2023

DAGLEIRAR I HAUSTFERIEN 2023


Norges Fjordhestlag har fått tildelt gledelege midlar frå Sparebanken Vest til dagleirar på  Norsk Fjordhestsenter. 


Norsk Fjordhestsenter arrangerer difor gratis dagleir for born og ungdom veke 41. 
Ein kan melde seg på mandag og tysdag (9.-10.oktober) eller onsdag og torsdag (11.-12.oktober). 
I løpet av desse dagane vil det mellom anna vere aktivitetar som: 
 Riding på bane og tur 
 Voltige 
 Stell av hest 
 Stallarbeid 
 Teori 
 Lunsj 


Tidspunkt: Kl. 10-15 

Aldersgrense: frå 7 år 

Pris: GRATIS. 

Avgrensa tal plassar. 

Bindande påmelding innan 4.okt. 

 

For å melde seg på må ein sende ein e-post med 
- Navn 
- Alder 
- Navn på føresette 
- Tlf.nr 
- Rideerfaring 
- Kva dagar som passar 
til post@norsk-fjordhestsenter.no innan 4.oktober.

Semin 2023

Norsk Fjordhestsenter tilbyr tre spennande 3-års hingstar denne sesongen. Det er Soltuns Balder, Sølkleppen og Gjerde Trygve. 

Read more