Oppstart av ridekurs

Ridekursa ved Norsk Fjordhestsenter startar opp igjen i veke 5

Vi har grupper for både nybegynnarar, lett øva, øva ryttarar og vaksne. 

Tidspunkt for ridekursa vert:

- Tysdagar kl. 16-17 (nybegynnerar)

- Tysdagar kl. 17-18 (lett øva)

- Tysdagar kl. 18-19 (vaksengruppe)

- Torsdagar kl. 16-17 (nybegynnerar)

- Torsdagar kl. 17-18 (øva)

- Torsdagar kl. 18-19 (lett øva)

Kurset består av 10 ridetimar med ein pris på 230,- pr time.

Bruk linken for meir informasjon og påmelding:

https://www.deltager.no/ridekursvaar21