Seminhingstar 2016

Norsk Fjordhestsenter  glede av å presentere desse hingstane i seminteneste  sommaren 2016. I utvalet av hingstar har vi lagt vekt på stamme som ikkje er av det mest brukte , eit godt rasepreg, lynne og gode bruksprøver. Norsk Fjordhestsenter har i år fleire hingstar å tilby hoppeeigarar i Norge, og vi har inngått samarbeid med eit lokallag om leige av ein av hingstane.

Her er dei fire hingstane som er på stasjonen frå 10. mai. Trykk på dei for å gå vidare til presentasjon av kvar hest:

Fjell Finn
Kuling u. Nidarrosa
9-8,5-8-8-8
Utvida bruksprøve: 8,1
2. premie, nummer ein i kvalitet klasse 2A

Lavrans
Balder Mann u. Eir
8-8-7-7-7,5
Køyreprøve: 47,5 poeng
Kåra

Draggutt
Rånn u. Bente Linn
8-8-8-7-8
Utvida bruksprøve: 7,8
3. premie

Tord Dorteson
Ninjar u. Dorte Svidal
7,5-7,5-7,5-8,5-7,5
Køyreprøve: 42 poeng
Kåra

For nærare informasjon ta kontakt med AS Norsk Fjordhestsenter, tlf. 57 86 48 00,
Asle Espe, tel. 480 38 338.