Fjordhesten

Foto: Visit Nordfjord
Foto: Visit Nordfjord

Fjordhesten er ein av dei eldste og reinaste rasane i verda. Han er ein av tre særnorske hesterasar, og vert rekna som Noreg sin nasjonalhest. 

Fjordhesten er avla fram på Vestlandet og bar namnet vestlandshest i mange år. Landskapet på Vestlandet er prega av lange fjordar og bratte fjell, og historisk var folk avhengige av å ha ein hest som stødig kunne ta seg fram i det ulendte terrenget. I tillegg til å ha vore viktig innan transport var fjordhesten ein ideell gardshest på dei små og tungdrivne gardsbruka då han er liten, sterk, uthaldande og lettfôra. I dag er fjordhesten ein allsidig familie- og hobbyhest. Han er også populær innan terapiriding og turisme grunna hans rolege gemytt.