Activities

You get to meet the Fjord Horse and learn the story about one of the oldest breeds in the world. Book your activities here. 

Read more

Summer activities 2017

The Norwegian Fjord Horse Centre runs activities all year round and is a permanent teaching venue for Fjordane Folk High School. In spring and summer, there is a lot of activity at the artificial insemination centre, where mares from all over Norway are inseminated with semen from good Fjord horse stallions. We welcome everyone who want to come by to talk about horses or see our facilities. Our activities vary depending on how many horses are at pasture and other tasks at the centre.

 

Riding lessons, Monday–Friday 10.00–14.00       NOK 200

You can book riding lessons at the centre. We choose a horse and an activity to suit the rider.

 

Hand-led riding trips at the Norwegian Fjord Horse Centre, Monday–Friday 10.00–14.00               NOK 200

Hand-led riding trips in the area around the Norwegian Fjord Horse Centre is a good activity for children who want a safe experience on one of our Fjord horses.

 

Riding trips in Hjelmelandsdalen valley, afternoons at 16.00 NOK 700

We organise riding trips in Hjelmelandsdalen valley in cooperation with Harpefossen ski resort.

The trip follows the historic Trondheim Post Road and lasts for 2–2.5 hours at walking pace. Minimum age: 9 years.

 

Guided tours

Presentation of the Fjord horse and a guided tour of the Norwegian Fjord Horse Centre. We can tailor arrangements and times for groups.

Korttidsoppstalling

Vi tek imot hestar til korttidsoppstalling. Dette kan t.d. vere akuelt ved veterinærbesøk, reiser eller transport av hest. Det er også mogeleg å avtale tilsyn med hesten om det er trong for det. Kortidsoppstalling må avtalast minst eitt døgn på førehand. 

Prisar

Døgnboks, 300 kr inkl mva per døgn. Inkluderer fôr og flis.

Dagboks, 150 kr inkl mva per døgn. Sørger for fôr sjølv.

Tilsyn og enkelt stell, 175 kr inkl mva per døgn. Inkluderer fôring, inn- og utslepp, møkking og flis.

Alle må møkke etter seg før dei reiser. Dersom dette ikkje vert gjort fakturerer vi 500 kroner per boks.


Alle hestar som vert stalla opp hos Norsk Fjordhestsenter skal ha gyldig vaksinasjonsattest. Det er eigne prisar for seminhopper i seminsesongen.

Ta kontakt på post@norsk-fjordhestsenter.no eller telefon 57 86 48 00 dersom du ønskjer oppstalling.

Foto: Ina Steiro Herstad